הצהרת נגישות

הצהרת נגישות מבוא האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים בכלל ולמשתמשים עם מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלויות לשימוש במידע המוצג באתר ולאפשר חווית גלישה טובה יותר. אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות . כיצד עובדת ההנגשה באתר ? באתר זה בוצעו התאמות ושיפורים בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 " קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" – לרמה AA תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של קונסורציום הרשת הכלל עולמית W3C ,2.0 Content Web WCAG Guidelines Accessibility מהדורה 2.0 מדצמבר 2008( ,למעט השינויים והתוספות הלאומיים המצוינים בו( שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים. מטרתנו הינה לשפר את אתר האינטרנט כך שיהיה זמין, נוח וידידותי לשימוש עבור אנשים עם מוגבלויות על סוגיהם השונים המתקשים בהפעלת המחשב והאינטרנט ובכך לאפשר לכולם לגלוש בנוחות ובמהירות וליהנות מהתכנים ומהשירותים שפותחו במיוחד עבור הלקוחות והגולשים. יצוין, כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן כי יתגלו חלקים באתר )דפים, פונקציות מסוימות וכיו"ב( שאינם נגישים. מלאכת ההנגשה הינה תהליך מתמשך ומתפתח, ואנו שואפים לשפר את נגישות האתר להנאת כל לקוחותינו, כולל לקוחותינו עם

מוגבלויות.

WEBSITE ACCESIBILITY DECLARATION

 

Candleroom has an ongoing commitment to its customers around the world in providing an excellent costumer experience to all. As part of these efforts, we are committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience, regardless of technology or ability. Candleroom is committed to aligning its website and its operations in substantial conformance with generally-recognized and accepted guidelines and/or standards for website accessibility (as these may change from time to time). To assist in these efforts, Candleroom has partnered with experienced internationally reputable consultants and is working to increase the accessibility and usability of our website. As these efforts are ongoing, if at any time you have any questions or if you encounter an accessibility issue, please contact us. We will make all reasonable efforts to address your concerns. Thank you for choosing to shop with us!