WOOD MATCHES  | בקבוק גפרורים

בקבוק עם 40 גפרורים ופס הצתה.

This strike-on-bottle contains 40 wood matches.

WOOD MATCHES | בקבוק גפרורים

₪50.00Price
  • הרחק מהישג של ילדים. הרחק מאש!